Činnosti

Rok 2018

Občianske združenie  Hendyhelp – Šamorín organizovalo benefičný koncert pre malého Filipka Frimmela. Koncert sa konal dňa 25.3. 2018 v evanjelickom kostole. Všetci účinkujúci vystupovali bez nároku  na honorár, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj pani farárke za povolenie organizovať benefičný koncert v priestoroch kostola.  Vďaka vyzbieranej sume 678,00€ Filipko môže absolvovať rehabilitáciu, ktorá mu pomáha v napredovaní.

--

Dňa 24.9.2018 sme organizovali výstavu mechanických a elektrických vozíkov. Výstava sa konala v športovo rekreačnom areály X-BIONIC®SPEHERE. Výstava bola určená ťažko zdravotne postihnutých ľudí okresu Dunajská Streda. Podujatie finančne zastrešil Trnavský samosprávny kraj. Stiahnite si plagát.  

 

Rok 2017

Od 1.8.2017 má Občianske združenie Hendyhelp – Šamorín  kanceláriu v budove polikliniky mesta Šamorín.
Kancelária sa nachádza na prízemí. Ak potrebujete poradiť neváhajte volať na +421 31 381 38 22

---

Vo štvrtok 18.5.2017 zasadla správna rada občianskeho združenia členovia správnej rady. V programe bolo niekoľko dôležitých bodov a to :

  • Schválenie vzniku športového klubu pre telesne postihnutých športovcov
  • Schválenie vzniku chráneného pracoviska
  • Schválenie výročnej správy za rok 2016
  • Schválenie výročnej správy kontrolnej komisie za rok 2016
  • Zmena stanov občianskeho združenia

Schválených bolo ešte mnoho ďalších bodov, bez ktorých sa nemôžeme posunúť vpred a splniť naše ciele na rok 2017.

 

Rok 2016

Občianske združenie Hendyhelp – Šamorín bolo spoluorganizátorom športového podujatia pre telesne postihnutých športovcom s názvom Boccia Masters 2016. Na hore uvedenom podujatí sa hrala súťaž jednotlivcov. Na podujatí sa zúčastnili najlepší športovci z celého Slovenska.



Partneri

  

© Copyright 2016 - 2022 Hendyhelp - Šamorín, o.z.
SK
version
HU
version
Top